Jak powtórzyć maturę?

Jak powtórzyć maturę?

Poprawka z matury

Jak wygląda powtórzenie matury, czy sprawa ma się jak w popularnej piosence ‘znów za rok matura’. Niestety zdążają się przypadki, gdy konieczność powtórzenia matury staje się faktem. Jak postępować w takich przypadkach?

Absolwent szkoły średniej, który nie zdał egzaminu maturalnego może przystąpić do egzaminów po raz kolejny zarówno w przypadku części ustnej jak i części pisemnej. Ale to nie wszystko, ponieważ do egzaminu można przystąpić ponownie nawet w przypadku, gdy egzaminy zostały zaliczone, zarówno z przedmiotów dodatkowych jak i z przedmiotów obowiązkowych.

Procedura ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego przebiega w różny sposób w zależności od stanu motywującego absolwenta do ponownego przystąpienia do egzaminu.

Przypadek 1. Absolwent zdał egzamin maturalny i otrzymał świadectwo

Przypadek 2. Absolwent nie zdał egzaminy z jednego przedmiotu obowiązkowego

Przypadek 3. Absolwent nie zdał egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, albo egzamin z danego przedmiotu został unieważniony

Przypadek 4. Absolwent nie przystąpił do egzaminu maturalnego, z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub egzamin został unieważniony.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna