Regulamin

Definicje

Serwis - serwis internetowy Omnibusik.pl
Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu Omnibusik.pl
Administrator - administrator serwisu Omnibusik.pl

Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin określa ogólne warunki użytkowania i zasady świadczenia usług w serwisie Omnibusik.pl. Użytkownicy dodający ogłoszenie do serwisu, zgadzają się na akceptację jego regulaminu. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu informując o tym użytkowników poprzez zmianę daty

Serwis Omnibusik.pl umożliwia dodawanie do swojej bazy ofert korepetycji przez użytkowników.

Użytkownik może w każdej chwili zarządać usunięcia jego ogłoszeń z listy ofert serwisu oraz bazy danych, jednak żądanie musi zostać przesłane przy użyciu adresu email wykorzystanego przy dodawaniu ogłoszenia.

Dodawanie ogłoszeń

Każdy użytkownik serwisu ma prawo do umieszczenia bezpłatnego ogłoszenia w serwisie. Do umieszczenia ogłoszenia wymagana jest akceptacja postanowień regulaminu. Czas emisji ogłoszenia zwykłego to 30 dni.

Ogłoszenie zwykłe jest całkowicie bezpłatne. Użytkownik może skorzystać z opcji wyróżnienia ogłoszenia za opłatą. Wyróżnienie jest aktywowane dopiero po stwierdzeniu przez administratora serwisu dokonania płatności przez użytkownika. Każde ogłoszenie które posiada opcję wyróżnienia jest dodatkowo wyświetlane jako wyróżnione na liście ogłoszeń wyróżnionych, oraz dodatkowo jako ogłoszenie zwykłe wsród ogłoszeń zwykłych.

Użytkownik wybiera opcję wyróżnienia i dokonuje płatności. Koszt wyróżnienia jest obliczony i przedstawiony użytkownikowi w momencie dokonywania zamówienia. Za ostateczny koszt uznaje się koszt wyróżnienia w momencie dokonywania płatności przez użytkownika.

Wyróżniamy następujące metody wyróżnień:

Wyróżnienie ogłoszenia - użytkownik posiada ogłoszenie zwykłe i chce je dodatkowo wyróżnić. Wyróżnienie powoduje wyświetlenie ogłoszenia na odpowiedniej liście wyróżnień (patrz: rodzaje wyróżnienia) na czas wybrany przez użytkownika oraz w bloku ogłoszeń zwykłych. W przypadku gdy użytkownik chce wyróżnić ogłoszenie posiadające już wyróżnienie, to czas jego emisji jest przedłużony o wybraną wartość. Użytkownik nie traci pozostałych dni obecnego wyróżnienia.

Przedłużenie ogłoszenia - wyróżnienie jeszcze nie wygasło, użytkownik chce przedłużyć czas emisji. Czas emisji wybranego wyróżnienia jest przedłużony o wybraną wartość. Gdy wyróżnienie danego ogłoszenia nie jest już aktywne, to przedłużenie ogłoszenia działa analogicznie jak wyróżnienie.

Wznowienie ogłoszenia - ogłoszenie wygasło, użytkownik chce wznowić jego emisję. Ogłoszenie z wyróżnieniem zostaje przywrócone na listę ogłoszeń na czas wybrany przez użytkownika. Nie ma możliwości wznawiania ogłoszeń zwykłych.

Wyróżniamy następujące rodzaje wyróżnień:

Ogłoszenie specjalne - wyróżnione kolorystycznie (kolorem niebieskim) i umieszczone w bloku ogłoszeń specjalnych - nad ogłoszeniami zwykłymi. W momencie dodania wyróżnienia, przedłużenia bądź wznownienia z opcją ogłoszenia specjalnego, Twoje oferta zostaje przesuięta na górę listy. Dodatkowo, ogłoszenie specjalne posiada możliwość bezpłatnej edycji treści oraz zawiera zdjęcie.

Ogłoszenie MAX - wyróżnione kolorystycznie (kolorem pomarańczowym) i umieszczone w bloku ogłoszeń MAX. Blok ogłoszeń MAX znajduje się w pasku bocznym strony głównej, oraz w pasku bocznym na podstronach zawierających poszczególne ogłoszenia. Ogłoszenie MAX posiada możliwość dodania zdjęcia oraz bezpłatną edycję.

Edycja ogłoszeń

Wszystkie ogłoszenia z aktywnym wyróżnieniem mają dostępną opcję bezpłatnej edycji treści. Użytkownik ma możliwość edytować wartość wszystkich danych włącznie ze zdjęciem ogłoszenia poza adresem email. Po zleceniu edycji, zmiany czekają na zatwierdzenie przeż użytkownika. Potrzebna jest weryfikacja której można dokonać jedynie korzystając z adresu email z jakiego zostało dodane ogłoszenie, co chroni przed nieautoryzowanymi zmianami.

Użytkownik na adres email podany w ogłoszeniu otrzymuje informacje o zleconej edycji treści oraz link i kod weryfikacyjny. Obie te informacje są poufne dla użytkownika i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Po przeprowadzeniu pomyślnej weryfikacji, zlecone zmiany zostają wprowadzone do ogłoszenia.

Zastrzeżenia

Zabrania się umieszczania ogłoszeń o tematyce innej niż usługi edukacyjne. W szczególności zabrania się zamieszczania treści niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem m.in. materiałów objętych prawem autorskim, naruszających dobre imie osób trzecich, treści obraźliwych, obscenicznych i naruszających dobre obyczaje, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, wyznaniowych, etnicznych i religijnych.

Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia w przypadku stwierdzenia niezgodności z regulaminem serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń, oraz szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych danych przez ogłoszeniodawcę.